Great Vakantiehuizen
GREAT Vakantiehuizen
Zonsondergang Sint Maartenszee

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden GREAT-Vakantiehuizen

1. Algemeen

De inhoud van onze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Wij dragen geen aansprakelijkheid voor eventuele wijzigingen, aangebracht in de verhuurobjecten. De in de boekingsbevestiging genoemde details zijn bindend. De eventueel door u betaalde borgsom wordt na overgemaakt op uw bankrekening overgemaakt, als bij controle is vastgesteld dat er geen schade is ontstaan aan de accommodatie gedurende uw verblijf.

Eindschoonmaak is verplicht en wordt vooraf door de huurder voldaan.

2. Boeking/Betaling

U kunt het gewenste object online, telefonisch, of per e-mail reserveren. Per ommegaande ontvangt u per mail of op verzoek per post een boekingsbevestiging. De betalingsvoorwaarden staan op uw boekingsbevestiging. 50% van het totaalbedrag dient binnen 14 dagen na ontvangst van de boekingsbevestiging te worden voldaan aan GREAT-Vakantiehuizen, het resterende bedrag moet uiterlijk 1 maand voor aankomst worden voldaan. Bij een boeking op korte termijn moet het totaalbedrag in een keer te worden overgemaakt. Bij niet tijdige betaling zijn wij gerechtigd de boeking te annuleren.

3. Annulering

Eventuele annulering dient te allen tijde schriftelijk te gebeuren. De annulering moet vergezeld gaan met eventueel doktersverklaring en andere bewijzen waaruit afgeleid kan worden dat geen gebruik gemaakt kan worden van het gereserveerde object.  Bij annuleren van een boeking zijn de volgende bedragen verschuldigd:
• Tot 42 dagen voor aankomst: 30% van de huursom.
• Vanaf 42 dagen tot 28 dagen voor aankomst: 60% van de huursom.
• Vanaf 28 dagen tot dag van aankomst: 90% van de huursom.
• Bij een latere annulering of geen bericht bent u de totale reissom verschuldigd.

Wij adviseren een annuleringsverzekering af te sluiten.

4. Annulering door de bemiddelaar

Door onvoorziene omstandigheden is het mogelijk dat GREAT-Vakantiehuizen de boeking niet kan realiseren. In dat geval krijgt de huurder onmiddellijk een vergelijkbaar of beter object aangeboden ter vervanging. Indien de huurder niet akkoord gaan met dit alternatief, dan draagt GREAT-Vakantiehuizen er zorg voor, dat de eventueel door huurder betaalde huur onmiddellijk wordt gerestitueerd. Verdergaande aanspraken van de kant van de huurder in dit geval worden uitdrukkelijk uitgesloten.

5. Bemiddeling

GREAT-Vakantiehuizen treedt uitsluitend op als bemiddelaar tussen huurder en verhuurder en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor het in welk opzicht dan ook in gebreke blijven van de verhuurder.

6. Medewerkingsplicht en aansprakelijkheid

De huurder is tijdens zijn verblijf volledig aansprakelijk voor het huurobject en de inventaris ervan. De huurder dient ook een grondreiniging te doen. Iedere huurder heeft de plicht melding te maken van schade, die tijdens zijn/haar huurtijd is ontstaan door zijn/haar toedoen of door toedoen van het gezelschap van de huurder. Deze schade moet vervolgens volledig worden vergoed. Het terugbetalen van de ingehouden borgtocht verandert niets aan de plicht van de huurder om eventuele schade te vergoeden. GREAT-Vakantiehuizen is gerechtigd de huurder ook na afloop van de huurperiode aansprakelijk te stellen.

7. Overbezetting en het houden van huisdieren

Gebruik van het object door meer personen dan vastgelegd in het contract leidt tot onherroepelijke, onmiddellijke ontbinding van het contract zonder recht op vergoeding. Het aangeduide aantal personen is inclusief kinderen en baby’s. Dit geldt ook voor het meebrengen van een huisdier, waarvan in het contract geen melding is gemaakt.

8. Gebruik WIFI-Internet

GREAT-Vakantiehuizen kan geen garanties geven over het bereik en de kwaliteit van de verbinding, de snelheid en beschikbaarheid van het netwerk en of daadwerkelijk een verbinding tussen de apparatuur van de gebruiker en het WiFi netwerk tot stand kan worden gebracht.

9. Klachten

Indien er iets niet in orde is met uw geboekte verblijf, of indien het niet overeenkomt met de beschrijving, bent u verplicht de bemiddelaar hierover per omgaande te informeren. Wij doen dan ons best, het probleem in kwestie zo snel mogelijk op een voor u bevredigende manier op te lossen. Indien uw klacht niet bevredigend opgelost kan worden, moet u deze binnen twee weken na afloop van de reis nogmaals schriftelijk bij GREAT-Vakantiehuizen indienen. Het verlaten van het object zonder de bemiddelaar over uw klacht te informeren leidt tot het verlies van alle rechten op schadevergoeding of compensatie.